Xe nâng kẹp giấy

10

  • Xe nâng cơ sở: Xe dầu/ xe điện
  • Tải trọng xe cơ sở: 1,5 tấn đến 7 tấn
  • Tâm tải trọng: 500 mm
  • Tải trọng nâng bộ công tác: 1,7 tấn đến 5,4 tấn
  • Tự trọng: 195 Kg đến 735 Kg