Xe nâng kẹp carton

10

  • Xe nâng cơ sở: Xe dầu/ xe điện
  • Tải trọng xe cơ sở: 1,5 tấn đến 4,5 tấn
  • Tâm tải trọng: 500/600/700 mm
  • Tải trọng nâng bộ công tác: 1,2 tấn đến 2,5 tấn
  • Tự trọng: 750 Kg đến 900 Kg